Zeynep Çelen Yoga

Sinir Sisteminin Derinlikleri: Yoga ve Meditasyon

Bu kurslar 3 bölümden oluşmaktadır. Üçüncü kursa katılım ancak 1 ve 2 den sonra mümkündür. 1 ve 2 aynı günde veya farklı sıra ile alınabilir. Kursların amacı bedene, sinir sistemine ve insan bilincine yönelik bilimsel, aydınlatıcı bir bakış açısı sunmaktır. Bilimsel içerikli sunum haricinde bedenin algılayış şekillerini inceleyen hareketler  ve kısa meditasyon çalışmaları ile anlatılanlar deneyimsel hale getirilir.

 

Eğitim tarihleri bu sayfadan takip edebilirsiniz. Eğitimler yoga stüdyolarında, üniversitelerde ve şirketlerin sosyal toplantılarında verilir.

Sinir Sisteminin Derinlikleri-1
Temeller

Yaşam kalitesi, dünyayı algılayış ile direk bağlantılı. Yoga, psikoterapi veya benzeri terapötik çalışmalar, dünyayı algılayışımızı etkileyen bilinç dışı gerginliklerle çalışarak şifa verir. Peki, algılayan sistemler nedir? Gerginliklerin ve algılayışın temellerini neler oluşturuyor?

Bu bölümde sinir sisteminin temellerine dokunurken, aslında bedeni bir bütün olarak inceliyoruz.  Sorulacak bazı sorular: Bedenin en temel ve büyülü birimi hücreler nedir? Nelerden oluşmakta? Nasıl işlemekte? Bedenin oluşumu, sinir sistemini oluşumu, gelişimi, tek hücreden çok hücreli tek bedene olan yolculuğun hikayesi nedir? Korku duyusunun, zevk duygusunun temelleri, sistemi etkileyişi. Kararlarımızı neye dayanarak veriyoruz?

 

Sinir Sisteminin Derinlikleri-2
Bilişsel Ben

Birinci bölümünde sinir sisteminin biyolojik temellerini incelediğimiz kursun ikinci bölümünde insan beyninin bilişsel boyutunu inceliyoruz.

İnsan beyinin algılama organları, duyguların oluşumunu, insanın değer verme, karar verme, plan yapma, empati kurma gibi kompleks bilişsel hareketlerini hem teorik hem pratik olarak irdeleyeceğiz. Meditasyonun bu sistemlere etkisini şimdilik bilimsel olarak kanıtlandığı kadarıyla konuşacağız. Yetişkin beyni ile buluğ çağındaki beyinlerin farkını ve meditasyonun her yaştaki farklı etkilerini inceleyeceğiz.

Yoga’nın yaşam felsefesininin bilimsel açıklamalarına bu bölümde giriyoruz. Yogada bahsedilen herşey hücrelerde, bedenlerde mevcut, ama tam olarak nasıl?

Sinir Sisteminin Derinlikleri-3
İrade Dolu Ben
Bu bölümde özgür iradeyi bilimsel açıdan inceliyoruz. Ben dediğimiz şey, tam olarak ne? Nelerden etkileniyor? Benlik hissi nasıl artıp azalıyor? Doğu felsefesi ile birlikte işleniyor olacak.
Sorularınız için: